Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Halmstad kommun"

Halmstad kommunEtikett

Räddningstjänsten har fått 5,9 miljoner i EU-bidrag för att jobba för jämställdhet och mot diskriminering.

Projektet går under namnet Kunskap äger och riktar sig både till personalen på räddningstjänsten och till nämndens politiker.
Syftet är att med hjälp av kunskaps- och kompetenshöjande insatser säkra att jämställdhet och anti-diskriminering är integrerat i räddningstjänstens organisation och verksamhet.
Detta görs för att man ska kunna leva upp till både regionala, nationella och europeiska mål.
– Det handlar om att via utbildningar, workshops och normkritiska diskussionsspel öka kunskapen kring jämställdhet och mångfald, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.
Totalkostnaden är beräknad till 7,7 miljoner kronor. Europeiska socialfonden har beslutat att gå in med ett bidrag på 5,9 miljoner kronor och resten står Halmstad kommun för.