Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2016februari

februari 2016

Räddningstjänsten har fått 5,9 miljoner i EU-bidrag för att jobba för jämställdhet och mot diskriminering.

Projektet går under namnet Kunskap äger och riktar sig både till personalen på räddningstjänsten och till nämndens politiker.
Syftet är att med hjälp av kunskaps- och kompetenshöjande insatser säkra att jämställdhet och anti-diskriminering är integrerat i räddningstjänstens organisation och verksamhet.
Detta görs för att man ska kunna leva upp till både regionala, nationella och europeiska mål.
– Det handlar om att via utbildningar, workshops och normkritiska diskussionsspel öka kunskapen kring jämställdhet och mångfald, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.
Totalkostnaden är beräknad till 7,7 miljoner kronor. Europeiska socialfonden har beslutat att gå in med ett bidrag på 5,9 miljoner kronor och resten står Halmstad kommun för.

 
 
 
 

Kommande nätverksträff för Kvinnor inom Räddningstjänsten 

Årets nätverksträff hålls mellan KIRtj och räddningstjänsten Storgöteborg och alla kvinnor som arbetar operativt inom räddningstjänsten är välkomna . I två dagar har du chansen att träffa arbetskamrater från hela landet. Nätverksträffen är planerad till 11-12 oktober i Göteborg. På agendan finns bla. Nätverket kvinnor inom räddningstjänstens årsmöte och annat gott och smått

När: 11-12 okt
Plats: Scandic Crown Polhemsplatsen 3 (intill Järnvägstationen)
vi kommer att bo och genomföra konferensen på Scandic Crown

program KIRtj 2016

Storgöteborg cropped-cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497249999.png

 

20160218_123203[1]     Foto Mona Hjortzberg
från vänster:  Kristina Roberto, Jenny Skoog, Johanna Göransson, Anneli Hadelöv, Erika Karlsson, Mia Mattila, med på mötet även Tiina Laas från HkBm och ordförande Mona Hjortzberg, styrelseledamot som inte finns med på bild Malin Holm och Jill Gullberg

I två dagar har styrelsen haft utbildning i ”träffa rätt i kommunikationen” efter den så blev det även dags för första styrelsemötet för i år.
Tack för bra engagemang och bra diskussioner, ser fram emot ett bra år.
Med vänliga hälsningar
Mona Hjortzberg, ordförande i kvinnor inom räddningstjänsten