Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2016februari

februari 2016

Räddningstjänsten har fått 5,9 miljoner i EU-bidrag för att jobba för jämställdhet och mot diskriminering. Projektet går under namnet Kunskap äger och riktar sig både till personalen på räddningstjänsten och till nämndens politiker. Syftet är att med hjälp av kunskaps- och kompetenshöjande insatser säkra att jämställdhet och

Kommande nätverksträff för Kvinnor inom Räddningstjänsten  Årets nätverksträff hålls mellan KIRtj och räddningstjänsten Storgöteborg och alla kvinnor som arbetar operativt inom räddningstjänsten är välkomna . I två dagar har du chansen att träffa arbetskamrater från hela landet. Nätverksträffen är planerad till 11-12 oktober i Göteborg. På

     Foto Mona Hjortzberg från vänster:  Kristina Roberto, Jenny Skoog, Johanna Göransson, Anneli Hadelöv, Erika Karlsson, Mia Mattila, med på mötet även Tiina Laas från HkBm och ordförande Mona Hjortzberg, styrelseledamot som inte finns med på bild Malin Holm och Jill Gullberg I två dagar har styrelsen haft utbildning i "träffa