Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Brand 2021"

Brand 2021Etikett

Brandkonferensen arrangeras den 19–20 maj 2021 på distans. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

Ur programmet:
Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten?
Kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar?
Effektivare räddningsinsatser med stöd av hela samhället
Hur vet vi att det vi gör får effekt?
Effektivare räddningstjänst med hjälp av samarbeten
Dödsbränder – vision och verkstad
Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Jämställdhet och mångfald – vad behöver vi göra?
Förändringarna i LSO – hur gör vi verkstad?

Följ med två händelserika dagar läs mer i programmet vad som kommer att hända