Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

CTIF webinarie 2021 FIRE, RESCUE & NEW CHALLENGES 

Läs mer här CTIF Webinar 2021

Rapport workshop med MSB, räddningstjänster, myndigheter och andra organisationer 

Läs mer  här Minnesanteckningar Workshop MSB handlingsplan jämställdhet 2021

Rapport omklädningsrum 2020

Läs mer LÄGESRAPPORT Gemensamt omklädningsrum

Rapport KIRtj på Brand 2019
Läs mer här

Rapport KIRtjs arbete runt om i Sverige på Nationella kvinnodagen
Läs mer här

Kampen mot bröstcancer- Rosa rökdykarluvar
läs mer här

Rapport KIRtj på Brandbefälsmötet 2019
läs mer här

Emelie Sundberg insamlingsstiftelse för kvinnliga sotare
läs mer här

Rapport om Social byggnorm omklädningsrum på brandstationer
läs mer här Minnesanteckningar seminarie social byggnorm omklädningsru på brandstationer
läs mer om byggnormen för omklädningsrum här

Rapport #METOO
läs mer om resultat från enkätförfrågan #metoo enkät Resultat 2018
läs mer om checklistan som är framtagen av KIRtj här

läs rapporten Varför-slutar-kvinnor-inom-räddninsgtjänsten
KIRtjs Checklista-för-en-inkluderande-arbetsplats

#MEETOO arbetet går vidare följ KIRtj arbete här

Vad händer efter #larmet går? läs här

Rapport Ulrika Sedell Idejakten från nätverksträffen 2018 Attunda

Rapport KIRtj på Skadeplats 2018

Rapport KIRtj på Brand 2018