Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2021september

september 2021

Under kommande nätverksträff hålls som vanligt ett årsmöte för föreningen.
Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet
Den: 12 oktober 2021
Tid: kl 14.15 Plats: ) Institutet för Rymdfysik (IRF) Kiruna
Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se

VÄLKOMNA!

Årsmöte 2021

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.

    
Nu släpps fler platser till nätverksträffen i Kiruna 12-13 oktober!
Förfrågan om efteranmälan mailas: kassor@kirtj.se
1. Namn
2. Mailadress
3. Mobilnummer
4. Storlek på t-shirt
5. Arbetsgivare och yrke/befattning
6. Deltagande i Kiruna / digitalt
För dig som deltar i Kiruna:
7. Ev specialkost/allergi
8. Ev Bebis/spjälsäng
9. Ev enkelrum (kostar 500kr)
10. Ev önskad rumskamrat alt dela med
Vi svarar via mail och erbjuder deltagande i mån av plats.
Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen

Nyhet!
Boka din resa för 1100-2100 kr med Vy tåg Stockholm-Kiruna ToR för Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten!
Bokning sker via mail till partnerservice@vy.se.
Skriv antal liggplatser alt. Sovkupé samt namn, mobilnummer och mailadress på resenärerna.
När det gäller egen sovkupé så är det först till kvarn som gäller, om dessa är slut vid beställning så bokas plats i liggvagn in.
Avbokning skall ske senast 30 september via mail.
Tider och priser:
Sthlm-Kiruna 11/10 kl. 17:23-09:11
Sthlm-Kiruna 13/10 kl. 18:30-09:53
Det finns plats i liggvagn att tillgå för 1100 kr ToR/person.
Då delar man kupé med 3-6 personer.
Det finns även ett fåtal sovkupéer för 3 personer att boka för 2100 kr ToR/person. Då är man garanterad egen sovkupé för sitt sällskap om 3 personer.
Varma hälsningar Vy tåg och Kvinnor Inom Räddningstjänsten