Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Tack för nätverksträffen 2020 för Kvinnor inom räddningstjänsten

 

 

Ett stort tack till våra medlemmar, föreläsare, styrelsen och inte minst för Räddningstjänsten Södra Älvsborg för ett gott genomfört nätverksträff 2020 och denna gång digitalt

Vi kommer att lägga upp rapporter och redovisningar från denna träff under nyheter och dokumentation.

Nu jobbar vi vidare och ser fram till en händelserikt år framöver.

Nästa nätverksträff kommer att bli av med räddningstjänsten Kiruna.

 

Väl mött och tack för denna gång

Med vänliga hälsningar

Styrelsen