Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
 

Kommande nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten

       

 

Kommer att ske med Kiruna Räddningstjänst i oktober 2021

Följ oss här för det kommer strax mer information om denna träff snart

Vänliga hälsningar

Styrelsen och RTJ Kiruna