Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2018september

september 2018

Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet den 9 oktober kl 13.00 2018 på Infra City Scandic Hotell Upplands Väsby. Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se
VÄLKOMNA!
Årsmöte 2018
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.

logo_kvinnorinomraddningstjansten LOGO - GIF
KIRtj nätverksträff 2018 – Vi har nu förlängt anmälan och är öppen i mån av plats.Stora nyheten i år är att vi öppnat upp för alla kvinnor inom räddningstjänsten, I dags läget 75 anmälda från hela Sverige men även från andra länder. Har du någon som inte har sett detta och är intresserad dela gärna se mer information och program om dessa dagar här nedan.
Hjärtligt välkomna 🙂
Välkommen till nätverksträff i två dagar, den 9-10 oktober på Scandic Upplands Väsby, med nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) i samarbete med Brandkåren Attunda.se mer här
Kom och möt dina kollegor från hela Sverige. Nytt för i år är att alla kvinnor inom räddningstjänsten är välkomna och du behöver vara medlem