Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brand 2017 i Linköping

logga-brand
Brand konferensen i år äger rum på
Konsert & Kongress Linköping,
Konsistoriegatan 7 i Linköping
den 16–18 maj 2017
Årets tema är ”Hållbar utveckling” mer om vad som händer kan du läsa i program Brand 2017
Om du som medlem vill medverka och representera KIRtj i montern eller om du ska dit hör av dig snarast till ordförande@kirtj.se