Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brand 2014 Helsingborg

IMG_7028

Mona Hjortzberg ordförande i KIRtj, Sylvia Friden från SBFF och Emma Lundgren RTJ Kiruna på Brand 2014. Tre  av de första kvinnliga heltids anställda brandmän i Sverige som började i Q8 projektet -97 i Stockholms brandförsvar och som fortfarande arbetar inom räddningstjänsten.

För 22:a gången i ordningen arrangerades brandkonferensen och denna gång var det i Helsingborg och Mona Hjortzberg ordförande i KIRtj var på plats, KIRtj fick dela monter med Kommunal.
KIRtj träffade på många från räddningstjänsten och inför nätverksträffen 2014 i Höör med Räddningstjänsten Syd fick vi till nya samarbetspartner som Helsingborgs brandförsvar, Laholms räddningstjänst vid detta tillfälle. Även en inledande samtal med många fler som visade sitt intresse.
Kommunal tog upp 2 viktiga frågor som ”Stoppa ensamarbete och inför nationellt yrkes förarbevis” en stor insamling för underskrift för motion för yrkesbevis till regeringen fick man in.

20140520_145839[1]
Innan invigningen på Brand 2014 på Kommunals monter.

Vad hände mer dessa dagar ?
20140520_172446[1]
Förläsningar:
” varför kasta de sten” Payam ”Peppe”Boroodjeni föreläste om hur man ser på det från en annan sida av som har hänt i samhället från Husby våren 2013. Kjell Lindgren, Polisen tog sedan över och fortsatte med Sociala medier – en del av olyckans ansikte
Masoud Owji inledde sedan kvällen på Brand 2014 med sin föreläsning ”Att bära olyckans ansikte”
För drygt 15 år sedan var 17-åriga Masoud en av besökarna på diskoteket i Göteborg som brann och skördade 63 ungdomars liv. Idag är han bland annat ordförande i föreningen Brandoffrens anhöriga.
Många intressanta seminarium hölls med bra diskussionser som ”Blåljus-tv på gott och ont. Där man lyfte frågan om helhetsynen som ges till allmänheten på yrket inom branschen.
Medverkande: Kjell Wahlbeck, MSB och Malin Kvist, Titan-TV
Fler seminarium som hölls var om:
”När vi själva drabbas av olyckan”
Att arbeta med räddningstjänst innebär ibland att hantera olyckor med tragiskt utgång och att stödja olycksdrabbade i svåra stunder. Ibland drabbar dessa olyckor även våra egna organisationer och det senaste året har svensk räddningstjänst drabbats av ett par olyckor med tragiskt påföljd och stor påfrestning för alla inblandade. Med avstamp i de tragiska olyckor som drabbat svensk räddningstjänst det senaste året (i Smedjebacken och Mellerud) Där diskuterades man kan om att hantera krisen när den drabbar oss själva/våra egna. Ämnen som kamratstöd och krishantering togs upp att se över hur vi arbetar med dessa frågor.
Medverkande: Per Hassling, Räddningstjänsten Storgöteborg och Ola Mårtensson, Institutet för räddningstjänstens ledarskapsutveckling
”Effektiva räddningsinsatser och rökdykning med 1+3”
Lars-Gunnar Strandberg från MSB redogjorde ett nytt utbildningsverktyg som kommunerna kan använda för att kvalitetssäkra sin personal och förmåga. Mats Granat från Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen redovisade en metod för rökdykning med 4 personer som Arbetsmiljöverket nyligen prövat.
Medverkande: Mats Granat, Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen och Lars Gunnar Strandberg, MSB
”Förutsättningar för ett fungerande förbund”
Förbundet som driftsform blir allt vanligare i räddningstjänstsverige. Men processen att bilda förbund och att få mervärde i det fortsatta arbetet är inte alltid helt oproblematisk. Christer Ängehov och Sofia Jarl delade med sig av sina erfarenheter av att leda förbund utifrån räddningstjänst respektive politiskt perspektiv och bjöd på några egna framgångsfaktorer och fallgropar som bör undvikas.
Medverkande: Christer Ängehov, Helsingborgs Brandförsvar och Sofia Jarl, Räddningstjänsten Dala Mitt
”Seminarium (på engelska)”: Photovoltaic solar systems and effective fire fighting
Are there any real hazards for fire fighting personnel when fighting fires in buildings with PV-systems? If so, what are the hazards? And is there an international concensus on the subject?
Medverkande: Per Ola Malmqvist, Utkiken
Vill ni se mer om ämnen som togs upp på denna konferens gå in här