Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

KIR deltar på Brand2012 Uppsala

Representanter från KIR’s styrelse kommer vara delaktiga under Brand2012 i Uppsala 22-24maj.
De som åker dit är Kristina Roberto och Erika Hinders.