Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"antal kvinnliga brandmän"

antal kvinnliga brandmänEtikett

På stationen. Var fjärde vecka har Ellinor Nilsson och Josefin Karlsson jour som deltidsbrandmän. Här tillsammans med stationschefen Göran Östman. Foto och text: Kristian Bircanin, bärgslagsbladetDe är fortfarande en liten minoritet, men de kvinnliga brandmännen blir allt fler. Två finns i kungsör Ellinor Nilsson

MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet antogs 2009. Nu har programmet reviderats och uppdaterats under 2012 och det gäller fram till och med 2014. Redan 1997 fick dåvarande Räddningsverket i sitt regleringsbrev uppdraget att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för