Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten 2014"

nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten 2014Etikett

cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497390967.png
När: den 8 Oktober 2014 kl 13.45
Var: på nätverksträffen i Höör, Frostavallen hotell och konferens.
Föredragslistan för mötet se nedan.
Frågor eller övriga frågor som ska tas upp på mötet kontakta Mona per telefon 0736562025 eller maila ordforande@kirtj.se .
OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441  även ni som tyvärr inte kan medverka på nätverksträffen.
Välkomna 🙂
Kallelse till årsmöte för föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten 8 oktober 2014 i Höör, Frostavallen hotell och konferens
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 6 Fastställande av föredragningslista
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 11 Fastställande av stadgar
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande           verksamhetsåret
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande
 

rts_emblem cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497186480.png
Nu är det dags för vår kommande träff för nätverket kvinnor inom räddningstjänsten. Årets nätverksträff 2014 kommer att anordnas i samverkan med Räddningstjänsten Syd. Det fastställda datumet kommer att vara i oktober den 8 och 9 i Höör. Alla kvinnor som arbetar operativt i Sverige är välkomna för att utbyta erfarenheter. Mer information om innehållet av programmet kommer att fås under tiden.
Inför denna träff behöver vi hjälp av er medlemmar med att söka samarbetspartner för sponsring. För att få tips om hur läs här eller ni som läser detta vill ni bli vår nya samarbetspartner läs mer här
Glöm inte bort att det också börjar bli dags att betala medlemsavgiften för våra medlemar och även de som önskar bli våra stödmedlemar. Ni kan göra detta genom att betala in avgiften på vårt BG nr 724-1441 se mer här
Har ni frågor kontakta Mona eller Karolina 
Anmälan kan göras här
VÄLKOMNA 🙂

Idag torsdag den 8/5 kl.10:00 hade vi möte med styrelsen för Kvinnor inom Räddningstjänsten. Följande frågor togs upp:

  1. Nätverksträffen 2014 med Räddningstjänsten Syd
  2. Kirtjs kommande webshop
  3. Deltagande på mässor
  4. Samarbetspartners
  5. Medlemsinventering
  6. PR för Kirtj
  7. Medlemsforum
  8. Budget

Protokoll kommer under veckan.
20131019_101528
Bakom tangentbordet Katja Hilmersson!!!!!!!!