Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"militärer"

militärerEtikett

Försökspersoner sökes.
 
Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, genomför på uppdrag åt försvarsmakten en undersökning som ska fastställa energiåtgången vid marsch. Under våren 2015 genomfördes försök på män. Nu under hösten genomförs tester på kvinnor. Försöken är planerade till oktober och november 2015. Alla testtillfällen är vid GIH som är lokaliserat bakom Stockholm Stadion, Östermalm.
Projektet söker nu kvinnor mellan 20 och 45 år, bra tränade och med yrkesvana att jobba med utrustning på kroppen, tex brandmän, militärer eller poliser i vissa befattningar.
Deltagande omfattar 5 tillfällen: Tillfälle 1, referensmätning omfattande marsch i olika hastigheter, förkortat laktattröskeltest samt mätning av maximal syreupptagningsförmåga. Testtillfälle 2, 3 och 4 är marsch med olika tung packning. Försöken avslutas med testtillfälle 5 där det genomförs styrkemätningar och en muskelbiopsi som tas i lårmuskeln.
De som deltager får självklart ta del av sina egna resultat
Ekonomisk ersättning omfattande 1500 kr utgår vid fullföljt deltagande.
Frågor och anmälan till:
Torbjörn Helge, forskningsassistent GIH torbjorn.helge@gih.se
Mob. 070 – 736 93 01