Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"kvinnor"

kvinnorEtikett

Försökspersoner sökes.
 
Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, genomför på uppdrag åt försvarsmakten en undersökning som ska fastställa energiåtgången vid marsch. Under våren 2015 genomfördes försök på män. Nu under hösten genomförs tester på kvinnor. Försöken är planerade till oktober och november 2015. Alla testtillfällen är vid GIH som är lokaliserat bakom Stockholm Stadion, Östermalm.
Projektet söker nu kvinnor mellan 20 och 45 år, bra tränade och med yrkesvana att jobba med utrustning på kroppen, tex brandmän, militärer eller poliser i vissa befattningar.
Deltagande omfattar 5 tillfällen: Tillfälle 1, referensmätning omfattande marsch i olika hastigheter, förkortat laktattröskeltest samt mätning av maximal syreupptagningsförmåga. Testtillfälle 2, 3 och 4 är marsch med olika tung packning. Försöken avslutas med testtillfälle 5 där det genomförs styrkemätningar och en muskelbiopsi som tas i lårmuskeln.
De som deltager får självklart ta del av sina egna resultat
Ekonomisk ersättning omfattande 1500 kr utgår vid fullföljt deltagande.
Frågor och anmälan till:
Torbjörn Helge, forskningsassistent GIH torbjorn.helge@gih.se
Mob. 070 – 736 93 01

Välkommen på en spännande utbildning tillsammans med räddningstjänsten!
Vi vill gärna ha personer med olika erfarenheter på våra utbildningar och bjuder därför in andra organisationer att delta. Utbildningen genomförs tillsammans med deltagare från Brandkåren Attunda, Räddningtjänsten i Norrtälje och Södertörns brandförsvarsförbund.
Utbildningsinnehåll
Vi arbetar med frågan om hur fördomar fungerar, hur vi lär oss att respektera och acceptera olikheter. Vi gör självskattningar och arbetar med vår identitet och känsla för gruppen genom idéstormar, aktiva värderingar. Vi försöker förstå känslan av att vara inkluderad eller exkluderad och hur vi skapar ett välkomnande och inkluderande klimat för alla och hur vi kan ta vara på varandras olikheter. Vi ska titta närmare på kultur och makt (förväntningar, härskartekniker, spelregler). Fokus ligger på hur vi beter oss.
Utbildningarna är upplevelsebaserade med övningar och aktivt deltagande. De leds av Marco Helles som är en erfaren utbildare inom mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet samt ledarskap.
Anmälning
Du anmäler dig på www.självklart.nu/aktiviterer och väljer grundutbildning. Alternativt kontakta Ann-Sofi Johansson, se nedan.
Utbildningsdagen är placerad i lokaler på Mäster Samuelsgatan, nära t-centralen.
Utbildningen är kostnadsfri! Lunch & fika ingår.
Frågor
Kontakta marika.wagner@sbff.se alt 0708-545928 eller ann-sofi.johansson@sbff.se alt
0708-545814
Varmt välkommen!
Ann-Sofi Johansson
Projektledare Självklart!