Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"kvinnor inom"

kvinnor inomEtikett

Tack för 2011 och välkommen 2012
Året har gått fort och det har verkligen varit en utmaning. Jag är tacksam för alla de prövningar vi har
blivit utsatta för och den kunskap vi fått. Vi har skapat föreningen Kvinnor inom Räddningstjänsten,
hemsidan och utvecklat nätverksträffen. Det är riktigt bra, bra jobbat!!
Tack alla medlemmar och ni alla som varit delaktiga och ni alla som hjälpt till med feedback
med vad som händer där ute i räddningstjänsterna. Ni är en del i utvecklingen för kvinnor inom
räddningstjänsten för framtiden.
Jag ser fram emot 2012 och har nu kallat samman den nya styrelsen för årets första möte där vi skall
ta upp frågor och funderingar som berör framtiden och räddningstjänsten utveckling inom de olika
områden som berör oss alla.
Jag vill avluta detta brev med att sända ett stort tack till våra sponsorer som gett oss möjligheten
att utvecklas och ser fram emot ett gott samarbete i framtiden och ännu ett tack till alla våra
medlemmar.
Må gott och ha en skön dag.
Med Vänliga Hälsningar
Mona Hjortzberg er ordförande