Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"jämställdhet i räddningstjänsten"

jämställdhet i räddningstjänstenEtikett

10 års jubileum för Kvinnor inom räddningstjänsten och under två dagar arrangerades årets nätverksträff med Kiruna räddningstjänst på Institutet för rymdfysik. Många viktiga föreläsare var där med ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor. Vi fick följa med i deras arbete, erfarenhet och resa kring hur man arbetar/ arbetat kring dessa viktiga frågor.

Ett stort tack till våra medlemmar, föreläsare, styrelsen och inte minst för träffens moderatorer och Räddningstjänsten Kiruna för ett gott genomfört nätverksträff 2021 som genomfördes både fysisk och digitalt.

Vi ser fram till en händelserikt år framöver.

Nästa nätverksträff 2022 kommer att bli av med Räddningstjänsten Mälardalen.

Häng med på våra sociala medier för att uppdatera dig vad som händer i föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Föreningen Kvinnor inom Räddningstjänst(KIRtj) har till ändamål att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten och på det sättet vara med och påverka branschens utveckling vilket gör detta till en högst aktuell fråga att reda ut. På föreningens årliga nätverksträff i Gimo 2017 lyftes därför ämnet återigen till diskussion och alla deltagarna fick även enskilt svara på frågorna ”Vad gör att du trivs på ditt arbete?”, ”Vad gör att du inte trivs på ditt arbete” samt ”Varför slutar kvinnor inom räddningstjänsten”? Deltagarna fick även svara på frågor via mentometerknappar. Till exempel på frågan ”Har du funderat på att sluta inom räddningstjänsten?” hela 57 % av de närvarande svarade – Ibland eller – Ja vissa dagar.
Gemenskap och att känna sig inkluderad samt välkommen är viktiga komponenter till varför man trivs på sitt arbete. Andra viktiga delar är även att man känner trygghet i gruppen, att man känner sig behövd och att alla lyssnar. Precis det som många förknippar med räddningstjänsterna och som gör att vi är stolta över vårt arbete. Men samtidigt visar vårt arbete under nätverksträffen motsatsen genom att tex bli exkluderad, osynliggjord och att bli ifrågasatt är saker som gör att man inte trivs och är en av anledningarna till att många kvinnor inom räddningstjänsten slutar. En annan orsak är ett inte bli tagen på allvar och att inte de få något stöd från chefer och kollegorna när de utsätts för dåligt bemötande/kränkande särbehandling när man påtalat detta.
KIRtj har arbetat länge med frågorna kring attityden inom branschen. Ända sedan de första kvinnliga brandmännen kom in på heltiden 1997 har det varit en stor fråga som inte har löst sig. Vi kan se att många räddningstjänster har tagit tag i arbetat med frågorna i olika jämställdhetsprojekt och branschen har kommit en bit på väg. Det har blivit bättre men vi är inte klara med arbete än.
Räddningstjänsten är liten bransch och är du dessutom en kvinna så är du i en minoritetsgrupp i detta mansdominerade yrke. Det blir svårt som kvinna att vara anonym. Därför tror vi att det är många som inte vill gå vidare och göra anmälningar till sina chefer. Det känns därför bra att Me#too kampanjen är igång och att ärendena kommer upp till ytan och att man börjar prata om det”
Me#too-rörelsen fortsätter att växa. Uppropet #larmetgår samlar kvinnors och andra utsatta personers vittnesmål från arbetet på räddningstjänsten i Sverige. Personerna bakom uppropet #larmetgår kräver ett stopp på sexism, nedvärderande språkbruk och sexuella trakasserier inom kåren.
Inom KIRtj finns många berättelser som vi fått till oss inte minst på våra årliga nätverksträffar. KIRtj har jobbat med i olika räddningstjänster för att medvetengöra problematiken. Det vi läser om i uppropet får helt enkelt inte förekomma, det är en helt oacceptabel arbetsmiljö, det är inte okej och vi står fullt bakom uppropet
Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkningar. Ta då kontakt med din arbetsplats och gör en anmälan. Inom varje verksamhet skall det finnas policy och handlingsplaner för hur man hanterar denna anmälan.
Du kan själv göra en anmälan genom att informera din närmsta chef eller någon du har förtroende för. Du kan även ta hjälp av din skyddsorganisation inom räddningstjänsten, som ditt fackliga skyddsombud.
Har du några frågor kan du alltid höra av er till KIRtj på admin@kirtj.se
 
Vi finns för er!
Styrelsen Kvinnor Inom Räddningstjänsten genom Mona Hjortzberg Ordförande

 

Ny bild
Brandmännen Mia Mattila och kollegan Monika Boström är två av fyra kvinnliga heltidsbrandmän på Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö, där man medvetet jobbar för en mer jämställd arbetsplats. FOTO: MALIN NILSON

GISLAVEDS KOMMUN. Arbetskläder i alla storlekar, fler omklädningsrum och medveten rekrytering. Det är delar av receptet som gjort att Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö lyckats uppnå en mer jämställd arbetsplats och nu har flera kvinnliga brandmän.
Räddningstjänsten är av tradition en mansdominerad del av kommunen. Men i Gislaved-Gnosjö försöker man ändra på det genom ett aktivt jämställdhetsarbete. Att se till att det finns arbetskläder i alla storlekar är en sak. Man har också arbetat fram en plan för graviditet och föräldraledighet, frågor som knappt diskuterades för några år sedan. En annan jämställdhetsinsats är att omklädningsrummen ses över. På stationen i Mossarp byter de kvinnliga brandmännen om i ett litet gästomklädningsrum, som de delar med ambulanspersonalen. Nu ska det byggas ett nytt, större. Idag är fyra av totalt 26 brandmän kvinnor. En av dem är Mia Mattila, som jobbat på stationen i tre år.
– I början var man tvungen att bevisa sig inför kollegorna, att man dög och är kapabel. Men det upplever jag inte längre, säger hon.
Engagerad i frågan
Hon har engagerat sig i föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten som arbetar för jämställdhet, men även i det vardagliga arbetet med kollegorna håller hon frågan levande.
– Jag jobbar dagligen med det här. Det kan vara ett skämt om kvinnor som inte är riktat mot mig, men de tänker inte på att jag är kvinna. Det är inte roligt för mig, det blir exkluderande.
Öppet hus för kvinnor
Nästa vecka firar Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö Internationella kvinnodagen med öppet hus för kvinnor. Några dagar senare åker en delegation på konferens om jämställdhetsprojektet ”En brandstation för alla”. Räddningschefen Johan Nilsson menar att det finns flera skäl till att jämställdhetsarbetet prioriteras.
– Det är en del av samhället. Vi vill inte bli en exklusiv liten herrklubb för vita medelålders män. Ju mer olika vi är desto mer kan vi dra nytta av varandras erfarenheter. Sedan blir det en bättre arbetsplats, ett mjukare arbetsklimat. Det kan bli väldigt konstiga kulturer annars.
Enhetschefen Marianne Norberg håller med.
– Man behöver olikheter för att våga ifrågasätta, för att utvecklas och inte bara köra på i gamla hjulspår.
Mia Mattila menar samtidigt att arbetet med attitydförändringar kring yrket har lång väg kvar.
– Föreställningen att en brandman måste vara en man, det är det vi måste ändra på
artikeln skriven av  Malin Nilsson

länken finns här