Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Handlingsprogram"

HandlingsprogramEtikett

MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet antogs 2009. Nu har programmet reviderats och uppdaterats under 2012 och det gäller fram till och med 2014.
Redan 1997 fick dåvarande Räddningsverket i sitt regleringsbrev uppdraget att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att öka rekryteringen av kvinnor som brandmän.
Arbetet fortsatte. Våren 2009 fastställde MSB ett handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald.
Mera nätverk:
De väsentliga dragen ligger fast. Bland nyheterna märks en ökad satsning på att bilda nätverk för att intresserade inom räddningstjänsterna ska kunna stötta varandra. Där framhålls också att MSB ska producera informationsmaterial som räddningstjänsterna kan använda gentemot allmänheten.Det nya reviderade handlingsprogrammet gäller fram till slutet av 2014.
Lena Brunzell från MSB:
”Det som är nytt i programmet är att vi nu lägger mer fokus på aktiviteter som stödjer räddningstjänsterna i deras arbete med jämställdhet- och mångfald. Genom att erbjuda seminarier och nätverksträffar på nationell, regional och lokal nivå vill vi sprida forskningsresultat goda exempel och erfarenheter från arbeten och projekt i räddningstjänsten. Genom träffarna kan de engagerade också knyta nya kontakter. På så sätt uppstår nätverk och samarbetspartners. MSB kommer också att lägga mer kraft på att nå beslutsfattarna, inte minst de politiker som bestämmer över räddningstjänsten runt om i kommunerna”.
Läs mer här Reviderat_handlingsprogram_2013