Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"CTIF Sweden"

CTIF SwedenEtikett

I den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt, samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst. Kommittén har ett möte en gång i månaden.

– Kommittén ska svara för att uppgifter som ankommer på varje enskilt medlemsland i CTIF utförs på ett korrekt och bra sätt.
– Kommittén ska upprätthålla en regelbunden och bra kontakt med det centrala CTIF.
– Kommittén ska bidra till att utveckla svensk räddningstjänst genom samverkan (eller på eget initiativ) genomföra seminarier och möten, utveckla och stärka nätverk, samt bilda arbetsgrupper inom angelägna arbetsområden.

läs mer om CTIF Sverige här

läs mer om CTIF internationella organisation här

läs mer om de kommittéer och arbetsgrupper som finns inom CTIF här

Är du intresserad att vara med i en arbetsgrupp i Svenska CTIF hör av dig till ordforande@kirtj.se