Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497390967.png uppsala
Styrelsen är nu på plats inför nätvecksträffen 2017 med Uppsala brandförsvar.
Vi välkomnar alla som är på väg hit och hoppas alla får två inspirerande dagar.
20171002_223720 foto Mona Hjortzberg