Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Gammal metod med ny teknik gör skillnaden för individen att upptäcka utryckande fordon

brand_scan
Evam, som har koppling till Kungliga tekniska högskolan (KTH), sänder ett röstmeddelande från det utryckande fordonet till bilister i omgivningen och kommer att testas under några veckor, cirka fyra-sex, med start i mitten av mars. Det är inte bara i själva utryckningsfasen som det nya systemet kan underlätta räddningstjänstens arbete, utan även när man är på plats för att arbeta vid trafikolyckor.
Genom att skicka ut signalen från en brandbil på plats vid en olycka nås bilister av meddelandet innan de kommer fram till olycksplatsen. Något som kan bidra till ökad trygghet för räddningstjänstens personal.
Varning i bilstereon underlättar utryckning. Några av utryckningsfordonen i Stockholm får det lättare att ta sig fram i trafiken under våren — åtminstone om det nya varningssystemet Evam fungerar som det är tänkt.
– Vi har utvecklat ett smart kommunikationssystem för utryckningsfordon. Det fyller tre funktioner. Att förbättra framkomligheten för ambulans, polis och räddningstjänst, öka trafiksäkerheten och göra arbetsmiljön i trafiken bättre för utsatta yrkesgrupper, säger Alex Hedberg, som leder den grupp med tidigare och nuvarande studenter vid KTH som tagit fram systemet.
läs mer här