Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Gott nytt år 2014 och god fortsättning allesammans

th[5]
God fortsättning på det nya året!!
Vi hoppas att 2014 ska vara ett lika intressant år som 2013. Om vi nu tittar tillbaka på året som varit så kan vi summera ihop ett och annat.
Det positiva under året är allas engagemang som funnits i många viktiga frågor som
1. Jämställdhets arbetet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet och Sveriges Kommuner och Landsting bjöd in politiker, myndigheter, räddningstjänsten och fackförbunden för att delta och medverka i den stora jämställdhets seminariet som arrangerades och hölls i Globen i höstas där med än 40 av våra räddningstjänster varav 200 deltagare, från hela landet som bestod av personer från brandchefer, brandmän, politiker och berörda representanter från direktioner i de stora förbunden.
Vilket framsteg, äntligen får vi upp diskussionerna som vi väntat på. Lyfta frågor som berör ämnen som är varit tabu att lyfta och beröra inom räddningstjänsten som inte varit en självklarhet som nu förhoppningsvis kan vara i framtiden.
2. Jämställdhets och mångfalds utbildningar
Att fortsatta synen på att utveckla räddningstjänsten i dessa frågor med att utbilda chefer som brandmän och administrativa inom dess verksamhet. Under året har Södertörns brandförsvarförbund med Norrtälje och Attunda brandkår fortsatt med sitt jämställdhets projekt” Självklart” som bygger på utbildningar och värderingsövningar.
Räddningstjänsten Syd har också i år arbetat mer med dessa frågor. På Brand 2010 var de med och lyfte frågan om jämställdhetsarbetet med andra räddningstjänster och myndigheter. I deras organisation har de drivit vidare sitt projekt ”Brandstation för alla” och under flera tillfällen under detta år har man utbildat personalen om att medvetgöra värderingsfrågan och allas lika värde i deras utbildning ”the drip”.
Ett annat projekt som drevs 2013 var projekt ”medvärt” med Stor Stockholms brandförsvar, detta projekt är avslutat men arbetet går vidare även i deras organisation.
2. Friska brandmän
Ett annan viktig fråga som uppmärksammas under detta år är om vår kontaminerade arbetsmiljö och den tid med farliga ämnen som vi brandmän utsätts för. Facit ja det vet vi inte riktigt, cancer eller inte? Projekt ” friska brandmän” som Stefan Magnusson ombudsman i Kommunal med andra aktörer som SKL, BRF och Pacta har arbetat fram metoder och rutiner. Dessa metoder har vunnit framsteg och erhållit pris internationellt. Projektet säger ganska mycket om vår arbetsmiljö och om hur vi ska förhålla oss inom räddningstjänsten. Arbetet med hur vi kan tillvarata våra kontaminerade kläder och rutiner på skadeplats är att anamma. Faktum är att vi nu kan se är att många räddningstjänster under detta år arbetar med att ändra rutiner och metoder för att minimera riskerna i arbetsmiljön som vi utsätts för.
3. Kvinnor inom räddningstjänsten
2013 nätverksträff i Knivsta med Attunda brandkår var ännu igen 2 bra dagar för diskussion och samverkan.
• Under årsmötet valdes nya styrelsemedlemmar som Katja Hilmersson (Norrtälje brandkår), Therese Palm(Södertörns brandförsvarsförbund), Kristina Morin (Räddningstjänst Syd) och Sara Peterson (Sörmlandskustens räddningstjänst). Välkomna!!
Vi har arbetat med uppdrag som
• Medverkat i utbildning i ”the drip” med räddningstjänst Syd
• Medverkat i internationella möten och föreläsningar
• Deltagit på nätverksträffen för Tysklands kvinnor inom räddningstjänsten netzwerk feurerwehrfrauen
• Deltagit på skadeplats Karlstad
• Medverkat Brand 2013 Piteå
Tack för i år och allt engagemang från alla. Jag ser fram emot 2014.
Med vänliga hälsningar
Mona Hjortzberg
Er ordförande