Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Glesbygskonferensen 1-2 okt 2013

I fjol hölls glesbygdkonferensen i Härnösand med många deltagare från stora delar av Sverige och nu är det dags för årets konferens.
Konferensen hålls i 2 dagar i Järvsö i Ljusdals kommun.
Räddningtsjänster från Ljusdal, Medelpad är några som kommer att medverka som föreläsare. Flera inbjudna förläsare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tore Ericsson från CTIF för att lyfta nyheter inom räddningtsjänsten och vad som händer just nu i nationellet och internationellt.
Program Glesbygdskonferensen 130917