Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

2012 året som har varit…

Under året har styrelsen bedrivit styrelsearbete utifrån KIRs verksamhetsplan för 2012. Ett av målen för 2012 var uppbyggnad av styrelsen och ett klargörande av de olika posternas ansvar. Utbildning har skett under två tillfällen som omfattade ansvarsområdena inom styrelsen och de olika rollerna, även föreningsteknik, marknadsföring, samt sociala medel.
En del av styrelsearbetet 2012 har varit att bygga upp KIRs hemsida. Vi ser på möjligheten att bygga ut den med ytterligare funktioner. Ett av KIRs mål var också att skaffa sponsorer för att kunna bedriva KIRs verksamhet och skapa en buffert i vår budget för att kunna ha KIRs kommande nätverksträffar.
Styrelsen har deltagit på olika sammankomster inom räddningstjänsten och har där haft representanter. Ett sådant tillfälle var Brand2012 då vi gav ut en informationsfolder om vilka vi är och vad vi gör. KIR har även deltagit under 2012 på konferenser och möten där vi har föreläst om frågor kring kvinnor inom räddningstjänsten och om KIR som förening.
Styrelsen och medlemmarna har även samarbete med olika producenter för att utveckla möjligheterna till en bättre arbetsmiljö för alla, inte minst för kvinnor inom räddningstjänsten. Detta har berört allt från kläder till materiell.
Stora framsteg har skett. Förbättring av stationskläder har arbetats fram av flera aktörer, vilket innebär mindre storlekar och en kvinnlig storlek så att passformen blir bättre och bekvämare. Ett annat framsteg är en 2 delad kemdräkt med mer smidighet att utföra sitt arbete, vilket skapar en bättre i arbetsmiljön för individen.
2013 året som är:
Arbetet kommer att fortsätta med att KiRs styrelse och medlemmar jobbar tillsammans med arbetsgivare, myndigheter och producenter. De har ett behov av vår kunskap och vi får därmed en slagkraft som kan påverka utgången i dessa frågor. Samarbetet mellan nämnda aktörer måste fortgå.
KIRs mål är att delta på fler evenemang och andra sociala medier för att marknadsföra oss. Detta omfattar även mer jobb på KIRs hemsida med mer information om Kvinnor inom räddningstjänsten.
Det lokala arbetet från medlemmarna är en mycket viktig del för verksamheten i KIR, inte minst genom att skaffa sponsorer. Sponsorerna är det viktigaste stödet vi har för att kunna genomföra våra nätverksträffar och för att få föreningen att fortgå. Ett jätte TACK till våra sponsorer för 2012.
KIRs nya framtidsfråga: Det ska bli jätte kul att följa utvecklingen av RIBarnas frågor, till vår hjälp har vi nu en RIBare, Therese Mechlenburg, som är ledamot i styrelsen. Detta är ett tomt blad som vi nu vill fylla på. Vi vill ha in de frågor DU RiBbare tycker är viktiga och som du vill att vi driver. Hör av dig till ordforande@kirtj.se så att vi kan sätta igång!
Det finns ca 175 räddningstjänster i landet och vårt mål för 2013 är att alla dessa ska få veta vilka vi är, vad vi gör, vad vi vill och vad vi kan.
Detta gäller särskilt de operativa kvinnor inom landets räddningstjänster eller de som vill komma in och arbeta i vår värld.
Vi måste visa oss mer och göra oss synliga.
Syns vi så finns vi!!
2013 Here we come 😉
Med vänliga hälsningar
KIRs ordförande
Mona Hjortzberg