Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd

rts_emblem

Vi är räddningstjänsten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Vår vision är ett olycksfritt samhälle och vårt uppdrag är att förebygga och agera vid olyckor. Vi stödjer den enskilde i att ta sitt ansvar för liv och säkerhet och vi räddar liv, egendom och miljö med professionella räddningsinsatser. Vi vill utmana etablerade sanningar och vara banbrytare i utvecklingen mot ett säkrare samhälle och vi vill förnya vår roll i detta samhälle.

Vi finns på 16 olika platser i våra kommuner och vi är ca 500 medarbetare; brandmän, befäl, utbildare, handläggare, kommunikatörer, tekniker, inspektörer, brandingenjörer, brand- och säkerhetsvärdar och chefer.

Vi driver olika projekt som utvecklar vår roll och förmåga, t.ex. ”Brandstation för alla”, ”Tillämpad jämställdhet”, Lärlingsutbildning och Befälsskola.

Att stödja nätverket ”Kvinnor inom räddningstjänsten” är självklart för oss i denna utveckling. Vi ska vara en räddningstjänst för alla, med en inkluderande och icke-diskriminerande kultur. Män och kvinnor ska hos oss ha lika möjlighet till anställning, utveckling och påverkan. Nätverket hjälper oss i detta arbete, bl.a. genom att medverka i utbildningar och som diskussionspartner i frågor som rör kvinnliga brandmän och kvinnliga brandmäns villkor. Vi vill uppmana alla räddningstjänster att stödja nätverket. Det är ett sätt att ta ställning.

Läs mer om oss här.