Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg

Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 794 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag
Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Se förbundskarta över medlemskommuner och stationer

Kommande nätverksträff för Kvinnor inom Räddningstjänsten – oktober 2016

Läs mer om oss här