Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Piteå

Räddningstjänsten Piteå

RTJ_logo_Marin03Gillsans
Piteå kommun är en stor kommun till ytan där det bor knappt 42 000 människor. För att klara vårt uppdrag har vi fyra brandstationer med totalt ca 90 anställda inom alla yrkeskategorier.
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.
För att lösa alla dessa uppgifter är det viktigt att vi på räddningstjänsten kompletterar varandra och bidrar med olika kunskaper och erfarenheter. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald.

Länk till hemsida:

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Forvaltning/Raddningstjansten/