Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Norrtälje

Räddningstjänsten Norrtälje

Välkommen till räddningstjänsten i Norrtälje kommun!

Logga

Vi arbetar med skydd mot olyckor

Räddningstjänstens uppgift är att arbeta med skydd mot olyckor. Genom att utbilda och informera kommunens invånare och de som vistas i kommunen om risker och faror i deras närhet och hur man genom kunskap kan förhindra olyckor skapar vi en säker kommun.

Tyvärr inträffar det olyckor som man inte själv kan hantera eller bemästra. När så händer finns räddningstjänsten till din hjälp, detta är din trygghet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få råd om hur du själv, eller vi tillsammans, kan förhindra olyckor.

Tillsammans för ett tryggt och säkert Norrtälje

Följ med så ska du få se vad som händer när du ringer 112 och hur räddningstjänsten på andra sätt är delaktiga i din vardag. Norrtälje kommuns vision är att du som bor här ska vara och känna dig trygg och säker. Därför arbetar vi på räddningstjänsten mycket förebyggande, förutom att vi självklart finns där för dig om olyckan är framme. År 2004 infördes Lagen om skydd mot olyckor. I praktiken innebär den att vi tillsammans med dig och alla andra som bor i kommunen gemensamt ska göra allt vi kan för att förhindra och mildra skadorna av olika olyckor.

Kom, så ska vi berätta mer!

Möt en pedagog i larmkläder

I och med Lagen om skydd mot olyckor är du själv ansvarig för att förebygga att olyckor sker, till exempel genom att ha en fungerande brandvarnare hemma. Att informera om hur du bäst skyddar dig mot och agerar i en nödsituation är därför en av Räddningstjänstens viktigaste uppgifter.

Vi brukar säga att en brandman är en pedagog i larmkläder, som svarar på frågor som: Vad kan jag göra hemma för att undvika olyckor och brand? Var ska jag sätta brandvarnaren för att den ska skydda familjen bäst? Vad ska jag lära mitt barn att göra om det börjar brinna? Hur hjälper jag bäst till om jag kommer först till en trafikolycka?   Är du välinformerad och förberedd så kan du i bästa fall helt undvika olyckor. Du kan även hantera en nödsituation bättre. Är olyckan framme, och du själv tappat kontrollen över förloppet, så kommer vi till undsättning. Så, vad händer när du ringer 112?

När du ringer 112

När du ringer 112 så kommer du till länets SOS-central. De ser till att Storstockholms räddningscentral, som samordnar räddningsinsatser i vårt område, också hör vad du säger. Ringer du från mobil eller använder bredbandstelefoni är det extra viktigt att du säger varifrån du ringer eftersom telefonnumret inte avslöjar var du befinner dig. Beroende på vad som hänt skickas sedan den hjälp du behöver, polis, räddningstjänst, ambulans, sjöräddning med flera.

Vi är snabbt på plats

Inom 10 minuter når Räddningstjänsten över hälften av Norrtälje kommuns befolkning. Vi är framme hos alla i hela kommunen inom 30 minuter. Norrtälje är en stor kommun och har därför bemannade stationer på fem olika platser, från Hallstavik i norr till Blidö i söder.   För att kunna nå alla på kort tid, kunna rycka ut på flera platser samtidigt och vara uthålliga i en krissituation, så samarbetar Norrtälje kommuns räddningstjänst med räddningstjänst i flera närliggande kommuner. Genom samarbetet med övriga räddningstjänster i länet kan vi hålla mycket hög beredskap dygnet runt i ett större område och hantera större olyckor.

Din osynliga beskyddare

I samband med stadsplanering och i bygglovsärenden är vi med tidigt i processen för att försäkra oss om din säkerhet. Vi bedömer risker, föreslår åtgärder och driver säkerhetsfrågor i stort och smått. I praktiken innebär det att vi ger råd till verksamheter i din närhet så att de blir medvetna om sitt ansvar. Till exempel informerar vi lunchrestaurangens ägare om hur brand kan uppstå och förebyggas, vi informerar husbyggaren om hur man förhindrar att brand sprider sig mellan grannlägenheter och så vidare. Det är också viktigt att personal på förskola och skola vet hur olyckor förebyggs och vad de ska göra om det börjar brinna.

På vissa verksamheter ställs högre krav på säkerheten, till exempel om många människor befinner sig i lokalerna eller om man hanterar särskilt farliga ämnen eller maskiner. Sådana företag får hjälp att följa upp och hålla en höv nivå på säkerhet och brandskydd.

Beredskap ger trygghet

En stor del av tiden på brandstationen ägnas åt förberedelser. Det handlar om att tvätta och iordningställa utrustningen och rusta oss för kommande utryckningar. Men det handlar också om att måla upp tänkbara scenarion, att undersöka vilka risker man kommer att stå inför i en nära eller avlägsen framtid. Det kan vara ett kommande oväder eller helt nya typer av risker. Regelbundna övningar och vidareutbildning är ett sätt att utveckla vår kapacitet och beredskap. Efter en avslutad utryckning följs insatsen upp. Kan vi förebygga att det händer igen? Hur kan vi minska konsekvenserna av liknande händelser? Kan vi hitta bättre lösningar på ett nytt oväntat problem? Allt för att vi ska kunna skydda dig i alla lägen – innan situationen uppstår, under tiden den pågår och efter att den inträffat.