Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

 

Raddning_logo

Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund

Uppdrag och vision

Räddningstjänstens uppdrag är att aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Läs mer om vårt uppdrag, vår vision och våra mål här.

Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. I Karlstadsregionen samverkar sex kommuner kring räddningstjänsten inom ramen för ett kommunalförbund. Våra medlemskommuner betalar årliga kommunbidrag som finansierar verksamheten.

Förbundet omsätter omkring 100 miljoner kronor varje år. Drygt 85 % av intäkterna är kommunbidrag som bland annat bekostar utryckningsverksamhet och förebyggande arbete kring brand. Kostnaderna för vår utbildningsverksamhet finansieras av kursavgifter. Vi har också verksamhet som bedrivs på särskilt uppdrag från kommunerna. Det gäller exempelvis arbetet med samhällssäkerhet, där staten skjuter till särskilda bidrag.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla resurser i förbundet. Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en beredskap inför oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser.

Förbundets finansiella mål är:

  • Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget
  • Reinvesteringar ska finansieras med egna medel

Vi hjälper till när olyckan är framme

När någon drabbas av en olycka kommer vi på räddningstjänsten och hjälper till. Det kan handla om att det brinner i ett hus eller att någon har råkat ut för en olycka i trafiken. Det finns elva brandstationer i regionen. Läs mer om dem här. Räddningstjänsten Karlstadsregionen rycker ut på ungefär 2 000 larm om året.

Vi förebygger olyckor och kriser

Helst vill vi på räddningstjänsten att samhället ska vara fritt från olyckor. Vi arbetar därför förebyggande med rådgivning och information. Varje år utbildar vi tusentals människor i vad de kan göra för att förhindra att det börjar brinna. Vi hjälper också kommunerna för att de ska ha en bra beredskap om strömmen eller dricksvattnet skulle försvinna.

Vi arbetar för din trygghet

Vi berättar gärna hur det är ställt med tryggheten där du bor och vistas. Därför finns Trygghetscenter i Karlstad dit du är välkommen att vända dig med dina funderingar. Läs mer om vårt trygghetscenter här.

Jämställdhet och mångfald

För att lösa alla dessa uppgifter är det viktigt att vi på räddningstjänsten kompletterar varandra och bidrar med olika kunskaper och erfarenheter. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald. Långsiktigt behöver vi rekrytera fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund till vår verksamhet.

Nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten 13-14 oktober 2015

Läs mer omkommande nätverksträff 2015 här

Läs mer om oss här