Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersLaholms räddningstjänst

Laholms räddningstjänst

Räddningstjänsten i Laholms kommun

Vår målsättning – Din säkerhet

Logotyp för räddningstjänsten i Laholms kommun. Vi arbetar för att det skall upplevas tryggt och säkert att bo och vistas i Laholms kommun. Genom information, utbildning, förebyggande- och riskreducerande åtgärder verkar vi för ett säkrare samhälle.

När olyckan är framme och du har behov av den kommunala räddningstjänsten finns vi i tätorterna Laholm, Knäred, Våxtorp och Hishult. Samtliga kårer är deltidskårer. I kommunen finns 74 deltidsanställda brandmän, samt fem heltidsanställda insatsledare. Av dessa är 20 personer i ständig beredskap.

Åtta anställda i Laholm arbetar dagligen med drift- och underhåll, myndighetsutövning och förebyggande arbete.