Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersRäddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

rsnv_logo_400

Vi är den nya räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Olyckor kommer att inträffa. Förbundets vision är att det ska ske så sällan som möjligt samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Visionen innebär att en hög färdighet måste upprätthållas så väl i förebyggande verk­samhet som vid genomförande av räddningsin­satser och åtgärder därefter.

Förbundet ska återkommande reflektera över vilka behov samhället har av förbundet och dess verksamhet. Arbetet ska präglas av öppenhet både internt och externt. Det ska finnas en nyfikenhet på nya lösningar så att verksamheten utvecklas. Förbundet ska aktivt samverka med andra organisationer och myndigheter i syfte att underlätta arbetet med att nå visionen. I arbetet ska mervärde skapas för medborgaren.

Fokus på medborgaren

Med medborgare avses personer som bor eller vistas i kommunerna samt verksamheter och juridiska personer som bedriver verksamhet i området. Förbundet har ett tydligt lagstad­gat uppdrag och ett väl beskrivet uppdrag från medlemskommunerna i förbundsordningen. Förbundet ska dock bedrivas med en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver och för­bundsordningen förevisar. Fokus i förbundets arbete ska främst vara medborgarnas behov, i de olika kommunerna.

Målet med förbundsbildningen är att skapa:
• Ett modernt förbund som i samverkan jobbar för en ökad trygghet för medborgarna.
• En räddningstjänst som är effektiv när det gäller men också jobbar med förebyggande.
• Förbundet ska innehålla specialistkompetens, vara robust, mindre sårbart och ska kunna möta framtiden.
• Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som speglar samhället
• Ett förbund som ska kunna växa med fler kommuner.
• Ett varumärke som medborgarna och medarbetare kan vara stolta över

Utifrån ovanstående är det naturligt för mig att samarbeta med organisationer som ligger i linje med våra mål. En sådan organisation är KIRtj där vi ser ett behov av att tillsammans jobba för ökad jämställdhet och mångfald i Räddningstjänsten.

Christer Ängehov
Förbundsdirektör