Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Dräger

drager

Teknik för livet

Som ett internationellt ledande företag inom medicinsk teknik och säkerhetsteknik, utvecklar Dräger innovativa produkter och lösningar som människor världen över litar på när liv står på spel. Drägers produkter skyddar, understödjer och räddar liv i kliniska sammanhang, inom industri, gruvdrift eller räddningstjänsten.

”Teknik för livet” innebär mer än att bara garantera teknisk ypperlighet. Detta innebär att ta ansvar för liv för dem som använder våra produkter och är beroende av dem. Teknik för livet är både vår ledstjärna och den centrala källan till vår inspiration och motivation. Inte teknik för teknikens egen skull. Inte teknik i ett vakuum. Teknik för livet. Och vi har utvecklat vår företagskultur och starka kärna därefter: