Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Christine

Namn: Christine Dahlén
Räddningstjänst: Medelpads Räddningstjänstförbund
Utbildning: Räddningstjänstpersonal i beredskap
År i yrket: 2015
Kort info om dig själv: Christine arbetar som RIB/deltidsbrandman inom Medelpads räddningstjänstförbund sedan 2015 och styrelsemedlem i KIR sedan 2018. Christines hjärtefråga är den frågan om hur vi tillsammans på bästa sätt kan få till en räddningstjänst för alla, där alla får trivas och växa på lika villkor.

Christine presentation