Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

KIRtj Internationellt – Danmark

KIRtjs styrelse deltog på internationellt möte för räddningstjänsten í Danmark den 24-25 april.