Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"sponsorer"

sponsorerEtikett

Under året har styrelsen bedrivit styrelsearbete utifrån KIRs verksamhetsplan för 2012. Ett av målen för 2012 var uppbyggnad av styrelsen och ett klargörande av de olika posternas ansvar. Utbildning har skett under två tillfällen som omfattade ansvarsområdena inom styrelsen och de olika rollerna, även föreningsteknik,