Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"poliser"

poliserEtikett

Försökspersoner sökes.   Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, genomför på uppdrag åt försvarsmakten en undersökning som ska fastställa energiåtgången vid marsch. Under våren 2015 genomfördes försök på män. Nu under hösten genomförs tester på kvinnor. Försöken är planerade till oktober och november 2015. Alla testtillfällen är