Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Halmstad kommun"

Halmstad kommunEtikett

Räddningstjänsten har fått 5,9 miljoner i EU-bidrag för att jobba för jämställdhet och mot diskriminering. Projektet går under namnet Kunskap äger och riktar sig både till personalen på räddningstjänsten och till nämndens politiker. Syftet är att med hjälp av kunskaps- och kompetenshöjande insatser säkra att jämställdhet och