Sara

Foto: Sundsvall Södra sotnings distrikt

Namn: Sara Hjortsberg
Räddningstjänst: Sundsvall Södra sotnings distrikt
Utbildning: MSB skorstensfejare utbildning
År i yrket: 7 år
Kort info om dig själv: Invald ledarmot i styrelsen 2018, Har arbetat som skortensfejare (Sotare) i 7 år