Maria

Namn: Maria Albertsson
Räddningstjänst (Brandförsvar):: Räddningstjänsten Stor Göteborg
Utbildning: går SMO utbildning nu
År i yrket: RIB are
Kort info om dig själv:: Blev invald som ledarmot i föreningen på årsmötet 2018, roll i styrelsen sekreterare. Mångårig volontär inom räddnings- och hjälparbete. Nu deltidsbrandman, eller RiB som det heter, i Göteborgs södra skärgård och SMO-student. Intressen motionslöpning och simning i havet. Har en stor, underbar, familj.