Julia

Namn: Julia Karlsson
Räddningstjänst (Brandförsvar): Räddningstjänsten Östra Skaraborg, arbetar som heltids brandman
Utbildning:
År i yrket:
Kort info om dig själv: Blev invald som ledarmot i föreningen på årsmötet 2018