Christine

Namn: Christine Dahlén
Räddningstjänst (Brandförsvar): Räddningstjänsten Medelpad, arbetar som räddningspersonal i beredskap
Utbildning:
År i yrket:
Kort info om dig själv: Blev invald som ledarmot i föreningen på årsmötet 2018