Styrelsen

Brandkvinnor_IMG_1405
foto delar av styrelsen från styrelseutbildningen Stockholm 2017 från vänster: Mona,Emelie,Kristina, Karin, Johanna och Åse. (inte med på bild Erika,Malin och Angelica)

Om man vill lära känna oss lite bättre så kommer det lite komma kort information om oss under respektive namn.

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Karin Olstorpe

Sekreterare: Kristina Roberto

Kassör: Johanna Blomfeldt

Ledarmot: Erika Karlsson

Ledamot: Malin Helm

Ledamot: Åse Karlsson

Suppleant: Emelie Andersson

Suppleant: Angelica Blomström

Valberedning inför årsmötet

Maria Wittberg, Gabriella Pihl, Amanda Meldgaard

Dela med dig!