Bli medlem

Det här nätverket är till för alla kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten eller om du läser detta och vill bli stödmedlem

Nytt sedan årsmötet 2018 är att nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är för alla kvinnor som verkar inom räddningstjänsten, vilket inkluderar SMO-elever, administrativ personal och skortensfejare med flera. Kravet för att bli fullvärdig medlem är inte längre att du ska åka operativt.

Medlemsavgiften ger föreningen möjlighet att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten, som är en del av föreningens ändamål. Medlemskapet ger er senare möjlighet att delta under vår nätverksträff samt årsmöte utan att behöva betala hela konferenskostnaden.

Medlemsavgiften på 200 kr betalas in till bankgiro 724-1441 eller swisha till 1234 40 57 67. Var noga med att skriva för vilken person som medlemsavgiften avser samt om möjligt även vilken räddningstjänst/skola/arbetsgivare ni arbetar för.

Fyll i ert namn, adress, telefonnummer och arbetsgivarens namn oh sänd in denna information hit